Swaziland's Flora Database
Swaziland's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by botanical name:

Usage Category: Household
Pouzolzia mixta    (Soap Nettle)  udekane,
     Bark used for fibre for rope or string. Crushed leaves for a soap.
Protorhus longifolia    (Red Beech )  imfuce,  ndiyaza,  umhlangothi,  umhlangoti,  umkhamamasi,
     Furniture. Sticky gum used as adhesive.
Prunus africana    (Red Stinkwood)  umdumezulu,
     Occasionally used for furniture but difficult to work.
Pseudognaphalium luteo-album    (Jersey Cudweed)  umgilane,
     Used as room fumigant
Psidium guajava *   (Common Guava)  emagwava,  ligwava,  mguwa,  mkguwa,  mkhiwa,  ugwava,  umgwava,
     Very hard wood used in Caribbean for spinning tops.
Ptaeroxylon obliquum    (Sneezewood)  umtsatse,  umtsatsi,
     Crafts. Termite proof furniture. Effective machine bearings.
Pterocarpus angolensis    (Wild Teak/Kiaat)  umvangati,  umvangatsi,  umvangazi,
     Used for dishes, drums, paddles, bowls, spoons & furniture. Bark mixed with fat is a body ointment.
Pterocarpus rotundifolius    (Round-leaved Kiaat)  indiebezindlovu,  lidlebe-lendlovu,  lidlebindlovu,  sivangatane,
     Furniture & household utensils.
Pycreus nitidus     ikhwane,  intsekane,
     Rhizomes for necklaces and as perfume.
Rapanea melanophloeos    (Cape Beech)  dzilidzili,  gcolo,  gcolokhulu,  gcolokhulu,  gcolokulu,  ikhubakhula,  ligcolo,  ludzilidzile,  luqolokulu,  maphipha,
     Wood used for cabinets & violins.
Rauvolfia caffra    (Quinine Tree)  umfomamasi,  umhlambamanzi,  umkhamamasi,  umtfomasi,
     Wood for drums & kitchen utensils
Rawsonia lucida    (Forest Peach)  inanga,  sehlulamanye,
     Wood used for carrying sticks.
Rhamnus prinoides    (Dogwood)  inyenye,  linyenye,  sineyi,
     Small handicrafts
Rhoicissus digitata    (Baboon Grape)
     Pumpkin spray
Rhoicissus revoilii    (Bushveld Grape)  umbovu,
     Pumpkin spray
Rhoicissus rhomboidea    (Bastard Forest Grape)  umbovu,
     Basketry
Rhoicissus tomentosa    (Common Forest Grape)  isinwati,  lisinwati,  umbovu,
     Split branches used as rope and for baskets.
Rhoicissus tridentata    (Bushman's Grape)  imbozisa,  ligolo-lenkhonyane,  mboziso,  mnamaftsela,  mnamatsela,  umguci,  umguco,
     Pumpkin spray
Rhus chirindensis    (Red Currant)  inhlangishane-lenkhulu,
     Wood has red sheen and is used for furniture
Rhus pyroides    (Common Wild Currant)
     Tool handles
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  King Sobhuza II Park

 • (+268) 2416 1179, 2416 1489
 • (+268) 2416 1875
 • ksmp@sntc.org.sz

  Stay Up to Date With What's Happening

  Swaziland National Trust Commission Headquarters

 • Swaziland National Museum
  P.O. Box 100
  Lobamba, Mbabane
  Swaziland
  H107
 • (+268) 2416 1489/1179
 • info@sntc.org.sz