Swaziland's Flora Database
Swaziland's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by botanical name:

Usage Category: Firewood
Acacia brevispica    (Prickly Thorn)  lugagane,
     Firewood
Acacia burkei    (Black Monkey Thorn)  sikhayane,  umbambampala,  umbambamphala,  umkhaya,
     Fuelwood
Acacia caffra    (Cat Thorn)  isinga,  lisinga,  lugagane,  singa,  umtfolo,  umtfololwane,
     Fuelwood
Acacia davyi    (Corky Thorn)  mshipha,  umcamba,
     Fuelwood
Acacia dealbata *   (Silver Wattle)  umtfolo wesilungu,
     Fuelwood
Acacia decurrens *   (Green Wattle)  umtfolo wesilungu,
     Fuelwood
Acacia gerrardii    (Red Thorn)  liphute,  liphuze,  mbote,  mngamandi,  singa,
     Fuelwood
Acacia grandicornuta    (Horned Thorn)  sitfwetfwe,
     Firewood
Acacia karroo    (Sweet Thorn)  isinga,  lisinga,  singa,  umgamatsi,  umunga,
     Fuelwood
Acacia luederitzii var. retinens    (Belly Thorn)  lukhakho,  sibanbimphala,
     Firewood
Acacia mearnsii *   (Black Wattle)  umtfolo,  umtfolo wesilungu,
     Firewood
Acacia melanoxylon *   (Australian Blackwood)  ingucukane,  ingulukane,  ngulukane,  umtfolo,
     Fuelwood
Acacia mellifera subsp. detinens    (Black Thorn)
     Firewood
Acacia nigrescens    (Knobthorn)  mkhaya,  ukhaya,  umhlofunga,  umkhaya,  umkyayo,
     Excellent firewood.
Acacia nilotica subsp. kraussiana    (Scented Thorn)  inshagu,  inshakwe,  lugagane,  sitfetfe,  sitfwetfwe,  umncawe,
     Fuelwood
Acacia polyacantha subsp. campylacantha    (White Thorn)  umtfolo,  umtfolowesiganga,  umtfolowesintfu,
     Firewood burns well.
Acacia robusta    (Brack Thorn)  imgamba,  singa,  umgamazi,  umngamazi,  umngamti,
     Firewood
Acacia senegal    (Three Hook Thorn)  ambambimphala,  sibanbimphala,  umbambimphala,
     Firewood
Acacia swazica    (Swazi Thorn)  khalimela,  lubibi,  sasane,  sitfwetfwe,
     Firewood
Acacia tortilis subsp. heteracantha    (Umbrella Thorn)  lisasa,  sasanelomncane,  sitfetfe,  sitfwetfwe,  umsasane,
     Fuelwood
Page: 1 2 3 4 5 6

  King Sobhuza II Park

 • (+268) 2416 1179, 2416 1489
 • (+268) 2416 1875
 • ksmp@sntc.org.sz

  Stay Up to Date With What's Happening

  Swaziland National Trust Commission Headquarters

 • Swaziland National Museum
  P.O. Box 100
  Lobamba, Mbabane
  Swaziland
  H107
 • (+268) 2416 1489/1179
 • info@sntc.org.sz