ESWATINI NATIONAL TRUST COMMISSION

Conserving Eswatini's Natural and Cultural Heritage
Eswatini National Trust Commission
Fauna - Vertebrates
Brunsvigia radulosa, Malolotja Nature Reserve

Eswatini's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by botanical name:

Usage Category: Firewood
Acacia brevispica    (Prickly Thorn)  lugagane,
     Firewood
Acacia burkei    (Black Monkey Thorn)  sikhayane,  umbambampala,  umbambamphala,  umkhaya,
     Fuelwood
Acacia caffra    (Cat Thorn)  isinga,  lisinga,  lugagane,  singa,  umtfolo,  umtfololwane,
     Fuelwood
Acacia davyi    (Corky Thorn)  mshipha,  umcamba,
     Fuelwood
Acacia dealbata *   (Silver Wattle)  umtfolo wesilungu,
     Fuelwood
Acacia decurrens *   (Green Wattle)  umtfolo wesilungu,
     Fuelwood
Acacia gerrardii    (Red Thorn)  liphute,  liphuze,  mbote,  mngamandi,  singa,
     Fuelwood
Acacia grandicornuta    (Horned Thorn)  sitfwetfwe,
     Firewood
Acacia karroo    (Sweet Thorn)  isinga,  lisinga,  singa,  umgamatsi,  umunga,
     Fuelwood
Acacia luederitzii var. retinens    (Belly Thorn)  lukhakho,  sibanbimphala,
     Firewood
Acacia mearnsii *   (Black Wattle)  umtfolo,  umtfolo wesilungu,
     Firewood
Acacia melanoxylon *   (Australian Blackwood)  ingucukane,  ingulukane,  ngulukane,  umtfolo,
     Fuelwood
Acacia mellifera subsp. detinens    (Black Thorn)
     Firewood
Acacia nigrescens    (Knobthorn)  mkhaya,  ukhaya,  umhlofunga,  umkhaya,  umkyayo,
     Excellent firewood.
Acacia nilotica subsp. kraussiana    (Scented Thorn)  inshagu,  inshakwe,  lugagane,  sitfetfe,  sitfwetfwe,  umncawe,
     Fuelwood
Acacia polyacantha subsp. campylacantha    (White Thorn)  umtfolo,  umtfolowesiganga,  umtfolowesintfu,
     Firewood burns well.
Acacia robusta    (Brack Thorn)  imgamba,  singa,  umgamazi,  umngamazi,  umngamti,
     Firewood
Acacia senegal    (Three Hook Thorn)  ambambimphala,  sibanbimphala,  umbambimphala,
     Firewood
Acacia swazica    (Swazi Thorn)  khalimela,  lubibi,  sasane,  sitfwetfwe,
     Firewood
Acacia tortilis subsp. heteracantha    (Umbrella Thorn)  lisasa,  sasanelomncane,  sitfetfe,  sitfwetfwe,  umsasane,
     Fuelwood
Page: 1 2 3 4 5 6

Search for flora information: Enter any name or part of a name in the appropriate box:

Botanical name:
Common name:
SiSwati name:
Synonyms:

Search for photos/illustrations: Enter any name or part of a name in the appropriate box:

Botanical name:
Common name:
SiSwati name:
Synonyms:

Our Contacts:
Head Quarters: (+268) 2416 1489/1179
Email: info@sntc.org.sz

King Sobhuza II Park: (+268) 2416 1489/1179
Email: ksmp@sntc.org.sz

National Museum: (+268) 2416 1489/1179
Email: curator@sntc.org.sz


Copyright © ESWATINI NATIONAL TRUST COMMISSION

Malolotja Nature Reserve: (+268) 2444 3241 / (+268) 2416 1480
Email: culturalvillage@sntc.org.sz

Mantenga Nature Reserve and Swati Cultural Village: 2416 1151/1178
Email: culturalvillage@sntc.org.sz

Mlawula Nature Reserve: (+268) 2383 8885 (Reception)
(+268) 2383 8453 (Senior Warden)
Email: culturalvillage@sntc.org.sz

Magadzavane Lodge: (+268) 2343 5108/9
Email: magadzavane@sntc.org.sz

Follow us on Facebook

Malolotja on Facebook

Malolotja Canopy Tour on Facebook

Mantenga on Facebook

Mlawula on Facebook