Swaziland's Flora Database
Swaziland's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by botanical name:

Usage Category: Firewood
Passerina montana    (Mountain Gonna)
     Very flammable firewood.
Peltophorum africanum    (African Wattle)  isikhabakhombe,  lisikhabakhombe,  mahabiya,  mashubane,  mphunganko,  mphungankomo,  umkhabamkhombe,
     Firewood
Plectroniella armata    (False Turkey-berry)  sangongongo,  umvutfwamini wemahlatsi,
     Firewood
Premna mooiensis    (Skunk Bush)  chachambane,  sidadada,
     Branches used for firewood.
Protea caffra    (Common Sugarbush)  indlunge,  sicalabane,
     Excellent firewood
Ptaeroxylon obliquum    (Sneezewood)  umtsatse,  umtsatsi,
     Excellent firewood & used to make fire by friction.
Pterocarpus angolensis    (Wild Teak/Kiaat)  umvangati,  umvangatsi,  umvangazi,
     Fire wood
Pterocelastrus tricuspidatus    (Candlewood)
     Fuelwood. Produces much heat.
Rhus dentata    (Nana Berry)
     Firewood.
Rhus leptodictya    (Mountain Karee)
     Firewood
Rhus pentheri    (Common Crow-berry)  sitsatsatsa,
     Branches used for firewood.
Rhus pyroides    (Common Wild Currant)
     Firewood
Rothmannia capensis    (Candlewood)  intumbamadlozi,  sikhokho,
     Wood for hot fires
Schotia brachypetala    (African Walnut)  sihlati,  sihlazi,  thunzikhulu,  umgcanu,  uvovovo,  vovovo,
     Firewood
Schrebera alata    (Wing-leaved Wooden Pear)  sehlulamanya,  sehlulamanye,
     Fuelwood
Sclerocarya birrea subsp. caffra    (Marula)  emaganu,  umganu,
     Firewood
Strychnos madagascariensis    (Black Monkey Orange)  emkhwakhwa,  lihlala,  umgulugulu,  umhlala,  umkhwakhwa,  umkhwakhwa,
     Fuelwood
Strychnos spinosa    (Green Monkey Orange)  emahlala,  mahlala,  mhlola,  umhlala,  umkhwakhwa,  umsala,
     Fuelwood
Syzygium cordatum    (Waterberry)  tincozi,  umcozi,  umgcosi,  umngcosi,
     Fuelwood
Tarchonanthus camphoratus    (Wild Camphor Bush)  ligcebe lelimhlophe,
     Fuelwood. Will even burn when green.
Page: 1 2 3 4 5 6

  King Sobhuza II Park

 • (+268) 2416 1179, 2416 1489
 • (+268) 2416 1875
 • ksmp@sntc.org.sz

  Stay Up to Date With What's Happening

  Swaziland National Trust Commission Headquarters

 • Swaziland National Museum
  P.O. Box 100
  Lobamba, Mbabane
  Swaziland
  H107
 • (+268) 2416 1489/1179
 • info@sntc.org.sz