ESWATINI NATIONAL TRUST COMMISSION

Conserving Eswatini's Natural and Cultural Heritage
Eswatini National Trust Commission
Fauna - Vertebrates
Brunsvigia radulosa, Malolotja Nature Reserve

Eswatini's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by botanical name:

Usage Category: Firewood
Passerina montana    (Mountain Gonna)
     Very flammable firewood.
Peltophorum africanum    (African Wattle)  isikhabakhombe,  lisikhabakhombe,  mahabiya,  mashubane,  mphunganko,  mphungankomo,  umkhabamkhombe,
     Firewood
Plectroniella armata    (False Turkey-berry)  sangongongo,  umvutfwamini wemahlatsi,
     Firewood
Premna mooiensis    (Skunk Bush)  chachambane,  sidadada,
     Branches used for firewood.
Protea caffra    (Common Sugarbush)  indlunge,  sicalabane,
     Excellent firewood
Ptaeroxylon obliquum    (Sneezewood)  umtsatse,  umtsatsi,
     Excellent firewood & used to make fire by friction.
Pterocarpus angolensis    (Wild Teak/Kiaat)  umvangati,  umvangatsi,  umvangazi,
     Fire wood
Pterocelastrus tricuspidatus    (Candlewood)
     Fuelwood. Produces much heat.
Rhus dentata    (Nana Berry)
     Firewood.
Rhus leptodictya    (Mountain Karee)
     Firewood
Rhus pentheri    (Common Crow-berry)  sitsatsatsa,
     Branches used for firewood.
Rhus pyroides    (Common Wild Currant)
     Firewood
Rothmannia capensis    (Candlewood)  intumbamadlozi,  sikhokho,
     Wood for hot fires
Schotia brachypetala    (African Walnut)  sihlati,  sihlazi,  thunzikhulu,  umgcanu,  uvovovo,  vovovo,
     Firewood
Schrebera alata    (Wing-leaved Wooden Pear)  sehlulamanya,  sehlulamanye,
     Fuelwood
Sclerocarya birrea subsp. caffra    (Marula)  emaganu,  umganu,
     Firewood
Strychnos madagascariensis    (Black Monkey Orange)  emkhwakhwa,  lihlala,  umgulugulu,  umhlala,  umkhwakhwa,  umkhwakhwa,
     Fuelwood
Strychnos spinosa    (Green Monkey Orange)  emahlala,  mahlala,  mhlola,  umhlala,  umkhwakhwa,  umsala,
     Fuelwood
Syzygium cordatum    (Waterberry)  tincozi,  umcozi,  umgcosi,  umngcosi,
     Fuelwood
Tarchonanthus camphoratus    (Wild Camphor Bush)  ligcebe lelimhlophe,
     Fuelwood. Will even burn when green.
Page: 1 2 3 4 5 6

Search for flora information: Enter any name or part of a name in the appropriate box:

Botanical name:
Common name:
SiSwati name:
Synonyms:

Search for photos/illustrations: Enter any name or part of a name in the appropriate box:

Botanical name:
Common name:
SiSwati name:
Synonyms:

Our Contacts:
Head Quarters: (+268) 2416 1489/1179
Email: info@sntc.org.sz

King Sobhuza II Park: (+268) 2416 1489/1179
Email: ksmp@sntc.org.sz

National Museum: (+268) 2416 1489/1179
Email: curator@sntc.org.sz


Copyright © ESWATINI NATIONAL TRUST COMMISSION

Malolotja Nature Reserve: (+268) 2444 3241 / (+268) 2416 1480
Email: malolotjares@sntc.org.sz

Mantenga Nature Reserve and Swati Cultural Village: 2416 1151/1178
Email: culturalvillage@sntc.org.sz

Mlawula Nature Reserve: (+268) 2383 8885 (Reception)
(+268) 2383 8453 (Senior Warden)
Email: mlawula@sntc.org.sz

Magadzavane Lodge: (+268) 2343 5108/9
Email: magadzavane@sntc.org.sz

Follow us on Facebook

Malolotja on Facebook

Malolotja Canopy Tour on Facebook

Mantenga on Facebook

Mlawula on Facebook